Het is 'up or out' voor ieder tijdschrift

Het is 'up or out' voor ieder tijdschrift

De marges blijven dun in uitgeefland. En de tijden, waarin enkele succesvolle titels minder winstgevende uitgaven veel tijd konden geven om het hoofd boven water te krijgen, ligt al ver achter ons. Ieder tijdschrift moet zijn broek omhoog houden. En dat is in deze tijden van internet (en nu Covid) niet eenvoudig.

En dus kijken uitgevers kritisch naar hun portfolio tijdschriften. En naar de winstgevendheid (of niet) van ieder afzonderlijke titel. Zwarte cijfers voor het complete uitgeefconcern zijn geen garantie voor het voortbestaan van individuele titels.

Audux stopt met Hitkrant, GIRLZ en CosmoGIRL

De analyse heeft Audax doen besluiten om te stoppen met Hitkrant, GIRLZ en CosmoGIRL!. Ondanks een positief resultaat over 2020 is de directie tot de conclusie gekomen dat het resultaat van de jeugdtitels onvoldoende was. Door afscheid te nemen van deze tijdschriften, kan de uitgever zich meer richten op het volwassenensegement met titels Vriendin, Weekend, Party, Santé, Glossy, Royalty, Mijn Geheim en HP/De Tijd.

Hearst terug van 20 naar 12 titels

Ook Hearst Netherlands gaat voor meer focus. Er wordt afstand gedaan van niet minder dan 8 titels, ofwel 40% van het portfolio. Anders dan bij Audax gaat het niet zozeer om een heel marktsegement, maar is zuiver per tijdschrift gekeken naar kosten en opbrengsten.

Op basis hiervan heeft de uitgever besloten om de volgende titels niet langer uit te geven:

Welke van deze tijdschriften echt helemaal van de markt verdwijnen is nog onbekend. Er wordt gezocht naar andere uitgevers die het stokje over willen nemen. Voor Hearst Netherlands blijft er in ieder geval genoeg over om de tanden in te zetten met titels als Quote, Quest, National Geographic, ELLE, Men's Health, Runners World, en JAN.In alle gevallen zullen uitgevers bestaande abonnees informeren over het aantal nog te verschijnen nummers en eventuele restitutie van abonnementsgeld. Voor vragen of opmerkingen kunt u ook zelf contact opnemen met de uitgever. Op service.abonnement.nl vindt u snel de contactgegevens.