Over Abonnement.nl

Met meer dan 1.000 aanbiedingen voor honderden kranten en tijdschriften, biedt Abonnement.nl het grootste overzicht in haar soort in Nederland. Van vakblad tot tv-gids. Het perfect cadeau voor uw voetballende zoon en de heerlijke glossy voor uzelf. U vindt het allemaal op Abonnement.nl.

Abonnement.nl geeft alle aanvragen dezelfde dag door richting de uitgever. Het abonnement wordt vervolgens afgesloten met de uitgever. Abonnement.nl is slechts een "doorgeefluik". Maar wel een mooie en handige.

1.000+ aanbiedingen

Van voordelige proefabonnementen tot meerjarige abonnementen met mooie welkomstgeschenken. Profiteer van één van 1.000+ aanbiedingen op Abonnement.nl.

Op PC, tablet en smartphone

De website van Abonnement.nl past zich aan aan het apparaat dat jíj gebruikt. U vindt het blad dat u zoekt net zo snel op uw computer als op uw smartphone.

Service

Heb u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten. We zijn u graag van dienst. En nemen daar waar nodig, contact voor u op met de klantenservice van de uitgever.

Over ons

We zouden kunnen zeggen dat we Abonnement.nl voor u hebben gemaakt. En voor iedereen, die niet te veel wil betalen voor een krant of tijdschrift. Maar dat zou niet helemaal eerlijk zijn.

Wíj willen namelijk zelf mooie, slimme websites maken; websites waar u iets aan hebt. En we willen werken op onze manier. In een klein team. Met veel verantwoordelijkheid en veel vrijheid. Kritisch, eerlijk en open. En Abonnement.nl stelt ons daartoe in staat. U zou dus evengoed kunnen zeggen dat we Abonnement.nl voor onszelf hebben gemaakt.

We zouden ons ook eenvoudig groter kunnen voordoen dan we daadwerkelijk zijn. Maar we zijn maar met een paar man - en dat is inclusief een vrouw. En we hebben geen groot bedrijf achter ons staan. Maar we zien dit juist als onze kracht.

Onze grootte en onafhankelijkheid stellen ons in staat snel te schakelen. En ze dwingen ons om efficiënt en zo goed als foutloos te werken. Wat we doen, móeten we goed doen. Met vergaande automatisering. Gebruik van de laatste internettechnologieën. En persoonlijke aandacht en verantwoordelijkheid.

Er is geen andere manier. En geen leukere.

- Jaap Groenendijk, oprichter


Tim

Onze andere websites

Proefabonnement.nl

Proefabonnement.nl richt zich meer op scherpe aanbiedingen voor kortlopende abonnementen. En kent daarom een iets ander ontwerp. De inhoud en "achterkant" zijn echter dezelfde als die van Abonnement.nl.

Thuisstudie.nl

Op het oog is Thuisstudie.nl een beetje vreemde eend in de bijt. Maar minder dan het lijkt. Veel van de technieken (en code) die we gebruiken voor onze abo-"sites" liggen ook aan de basis deze website.