Jaap Groenendijk 25-09-2023

Een "nieuwe" weg voor LINDA

Linda, het jubilerende magazine, staat op het punt om haar redactionele formule aan te scherpen en zich meer te richten op solidariteit onder vrouwen.

Een

In een tijd van toenemende verharding in de maatschappij, wil het magazine meer empathie, zachtheid en harmonie promoten.

Solidariteit onder vrouwen

In een LINDA onderzoek geeft liefst 89 procent van de vrouwen tussen 25 en 55 jaar aan dat zij vindt dat de samenleving de afgelopen 5 jaar is verhard. Bovendien geeft 48 procent van de vrouwen toe dat ze zichzelf soms te hard opstellen tegenover anderen: een duidelijk signaal dat er verandering nodig is.

- Prijzen nieuw Linda. abonnement -
Titel Periode Prijs Korting  

Een iets andere koers

In haar editorial voor het jubileumnummer benadrukt Linda de Mol dat ze er willen zijn voor álle vrouwen. Maar dat dat alleen kan als we respect blijven hebben voor elkaars meningen en levenskeuzes. De hoop is dat vrouwen nou eindelijk eens er voor gaan kiezen solidair met elkaar te zijn in plaats van elkaar te veroordelen en keihard af te vallen.

LINDA zal op haar kanalen laten zien wat verschillende mensen met diverse leefstijlen vertegenwoordigen, welke keuzes zij maken, en welke invalshoeken zij kiezen. Het doel is een gevarieerd beeld te presenteren en de lezers te tonen dat er meer is dan wat zij al kennen. En dit te doen met respect.

De redactionele koers wordt aangescherpt, zowel online als in print. Thema's zoals "Bemoei je met je eigen kind", "Verslavingen", en "Dop je eigen boontjes" zullen aan bod komen. Ook zullen verhalen gedeeld worden van gewone mensen met diverse achtergronden en levensstijlen.

De tijd is veranderd, en dat geldt ook voor vrouwen. Hun interesses, perspectieven, en behoeften zijn geëvolueerd. Als mediamerk moeten we ons aanpassen aan deze voortdurende veranderingen in de maatschappij.

Mobiel voorop, maar print blijft relevant

Hoewel de oplage van het printmagazine is gedaald, blijft LINDA de grootste vrouwenglossy in Nederland. De verschuiving naar mobiel heeft te maken met de afwezigheid van Linda de Mol op de cover en de invloed van Corona en inflatie. Bovendien consumeert de doelgroep voornamelijk content via mobiele telefoons.

De Jubileumcampagne

LINDA zal zich in haar jubileumcampagne concentreren op de nieuwe redactionele koers. Er is een concept ontwikkeld dat draait om tegenstellingen, waarbij diverse mensen reageren op deze tegenstellingen. Dit levert interessante en eerlijke antwoorden op en weerspiegelt de diversiteit van meningen die LINDA wil omarmen.

"Elke keuze is goed, en we hoeven elkaar niet altijd te begrijpen, zolang we maar respect voor elkaar behouden." LINDa zal zich blijven inzetten voor een inclusieve en solidaire samenleving.

Gerelateerde artikelen