Vrij Nederland is nu een maandblad

Vrij Nederland is nu een maandblad

Lang verzet van de redactie heeft niet kunnen voorkomen dat Vrij Nederland toch een maandblad is geworden. En dat is niet het enige dat verandert. Vrij Nederland kiest nu duidelijk voor de verdieping. Daarnaast omarmt het meer dan voorheen de interactie via internet. Vrij Nederland moet online uitgroeien tot een platform voor discussie - en dan bij voorkeur van het meer verheven soort.

Natuurlijk is het ook een bezuiniging; om een maandblad uit te brengen heb je in de regel toch wat minder redacteuren nodig dan voor een weekblad. Maar het is ook een strategische keuze; en deze was nodig.

Meer tijd: voor het maken én het lezen

De meeste lezers zullen de wekelijkse VN niet van voor naar achter hebben gelezen. Daarvoor is gewoon te weinig tijd. En ook te weinig noodzaak: het nieuws schreeuwt je van alle kanten tegemoet.

Voor verdieping heb je meer tijd nodig. En meer rustige momenten. Zowel om deze te maken, als om deze tot je te nemen. Voor échte achtergrondartikelen heb je tijd nodig; meer dan een paar dagen. Anders is het gewoon de snelle mening van iemand die iets meer weet dan gemiddeld. De vraag is of de lezer daar op de langere termijn echt veel wijzer van wordt.

Door de crisis kijkt iedereen bovendien kritischer naar de vaste uitgaven. En abonnementen op tijdschriften, die niet of nauwelijks worden gelezen, vliegen er tegenwoordig snel uit. Als je wil laten zien dat je jezelf tot "Progressief Nederland" rekent, is het kopen van een paar losse nummers een meer voordelige oplossing.

En daarom wordt het VN een maandblad. Volgens ons een logische en verstandige keuze.

Nieuw: VN Gidsen

De verdieping komt ook in uitdrukking in de 6 "gidsen" die Vrij Nederland in 2017 wil uitbrengen. De populaire jaarlijkse "Detective & Thrillergids" dient daarbij als voorbeeld. De gidsen zullen tussen de maandbladen door verschijnen. En ze behandelen verschillende culturele, politieke en maatschappelijke onderwerpen.

En, ook nieuw, er is een online strategie

De website van Vrij Nederland moet op termijn meer worden dan een (met opzet minder aantrekkelijk) digitaal kopie van het blad. Er wordt een ware "community" nagestreefd: de heilige graal van internet. Het is de bedoeling dat journalisten ook het gesprek aangaan met de lezers. "Gezamenlijk denken over en bouwen aan de wereld die we voor ons zien" is het uiteindelijke doel. Zonder ambitie zijn we nergens.