Jaap Groenendijk
31-05-2017

Nieuwe vormgeving voor NRC

Het is NRC heeft een nieuwe vormgeving. En dat is mooi - en niet onbelangrijk.

Nieuwe vormgeving voor NRC

Het is NRC heeft een nieuwe vormgeving. En hoewel je mogelijk zou denken dat vormgeving bij kranten minder belangrijk is dan bij tijdschriften is dat zeker niet het geval. Het doel is anders. Maar de elementen en het belang zijn dezelfde.

Waar een glossy, zoals bijvoorbeeld Linda of Nouveau, een positief gevoel van luxe en ontspanning wil meegeven, gaat het bij een krant meer om toegankelijkheid, betrouwbaarheid en het stimuleren van nieuwsgierigheid. Vormgeving speelt daarbij een grote rol. De vormgeving bepaalt immers mede of een krant wordt opgepakt of blijft liggen. De manier waarop een lezer de krant doorneemt. Hoe en in welke mate koppen worden gescand. Hoe vaak specifieke artikelen worden gelezen. En het "gevoel" dat men bij het lezen heeft.

Vormgeving gaat in dit kader ook verder dan lettertypen en -groottes, of de manier waarop met foto's wordt omgegaan. De vormgeving van de krant bepaalt ook de indeling van de krant: als geheel en van individuele pagina's. En hiermee heeft het ook directe invloed op de inhoud en het karakter van de krant. Dit gaat door de hele krant heen, maar is natuurlijk het meest evident op de voorpagina.

Het NRC Handelsblad is op zoek gegaan naar een nieuwe vormgeving die beter past bij het in 2011 geïntroduceerde tabloidformaat en de krant (zodoende) toegankelijker maakt. Daarnaast moest de nieuwe vormgeving natuurlijk de inhoud van de krant ondersteunen. Vormgeving en inhoud vormen immers samen het "karakter" van krant. En als deze niet in lijn met elkaar zijn, geeft de krant geen vertrouwen.

Verantwoordelijk voor deze belangrijke klus was de Duitse Christine Schille, die eerder ook het uiterlijk van de Financial Times Deutschland en de Financial Times in Londen bepaalde. In de loop van de tijd zal voor ons buitenstaanders duidelijk worden wat exact de vaste elementen van de door haar ontwikkelde vormgeving zijn (naast nieuwe lettertypes e.d.) maar de eerst indruk is in ieder geval zeer positief: de krant is mooi geworden en voelt nieuw maar ook vertrouwd aan.

Een aantal in het oog springende veranderingen:

  • Dagelijks wordt de krant opgedeeld in 3 (fysieke) katernen: Nieuws, Economie en Cultuur.
  • De Boeken-pagina verhuist van vrijdag naar zaterdag.
  • Meer artikelen krijgen een (samenvattende) introtekst.
  • Er is een nieuwe titelbalk op de voorpagina.

Daarnaast vallen de grote foto's op. Zeker ook bij de voorpagina’s van de katernen. Dit heeft online al weer geleid tot de nodige opmerkingen over bezuinigingen op woorden, maar dit is volgens NRC onterecht. Er wordt niet gekort op tekst. Het schuift alleen een stukje op.

Al met al doet de krant ook meer denken aan een website; met niet te veel kolommen en een strakke header. Op zich is dat natuurlijk ook niet gek. Bij de meeste NRC abonnementen hoort immers ook de mogelijkheid om de krant digitaal (op een scherm) te lezen. Het is dan wel belangrijk dat de krant zich hier voor leent.

Gerelateerde artikelen