De Volkskrant: een korte beschrijving van een lange geschiedenis

De Volkskrant: een korte beschrijving van een lange geschiedenis

De Volkskrant werd opgericht in 1919. De krant is ontstaan uit de katholieke arbeidersbeweging en was bedoeld als tegenhanger van de socialistische krant Het Volk. In de afgelopen eeuw heeft De Volkskrant zich ontwikkeld tot een populaire kwaliteitskrant en een van de meest invloedrijke kranten van Nederland.

Het idee en de eerste edities

Het idee voor De Volkskrant kwam van de katholieke priester en journalist Jan van der Heyden. Hij wilde een krant oprichten die de belangen van de katholieke arbeidersbeweging zou behartigen. De krant moest opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Op 2 oktober 1919 verscheen het eerste nummer van De Volkskrant.

De krant groeide snel. En in 1926 werd het dagblad de officiële spreekbuis van de katholieke arbeidersbeweging. Politiek conservatief en gericht op katholieke thema's, zette de redactie zich in voor de strijd tegen het socialisme en het belang van het gezin.

Gecensureerd tijdens de Tweede Wereldoorlog

Tijdens Tweede Wereldoorlog werd De Volkskrant gedwongen om onder de Duitse bezetting te opereren. De krant werd in 1941 uiteindelijk toch door de Duitsers verboden vanwege haar katholieke signatuur. De redactie besloot echter om in het geheim door te gaan met het maken van de krant. Voor de Trouw zette een deel van de redactie haar actviteiten voort. Dit gebeurde met grote risico's voor de redactie en de verspreiders. In 1943 werd de illegale krant ontdekt door de Duitsers en werden meerdere medewerkers gearresteerd. Een aantal overleefde de oorlog niet.

Van katholiek naar links progressief

Na de Tweede Wereldoorlog werd De Volkskrant opnieuw opgestart, in een enigszins nieuwe richting. De krant werd progressiever en begon zich meer te richten op het nieuws van de dag. De krant richtte zich niet langer alleen op de katholieke arbeidersklasse, maar ook op een veel breder publiek. In de jaren '60 en '70 liep De Volkskrant duidelijk vooruit op maatschappelijke veranderingen. De krant was kritisch op de regering en was voorstander van ver(der)gaande democratisering van de samenleving.

Een oude krant en nieuwe media

Met de opkomst van internet kreeg De Volkskrant te maken met de veranderingen in het medialandschap. De oplage van de krant daalde onder de concurrentie van andere media, zoals internet en sociale media. De krant heeft hierop gereageerd door zich meer te richten op online nieuws en het aanbieden van digitale abonnementen. Ook heeft De Volkskrant in de afgelopen jaren een aantal vernieuwingen doorgevoerd om de krant aantrekkelijker te maken voor een breder publiek.

Een van deze vernieuwingen was de introductie van een nieuwe vormgeving. In 2015 kreeg de krant een nieuwe huisstijl en werd het formaat van de krant verkleind. Hierdoor werd de krant handzamer en overzichtelijker. Ook werd er meer aandacht besteed aan fotografie en beeldmateriaal, wat de krant visueel aantrekkelijker maakte.

Een andere vernieuwing was de introductie van een digitaal archief. Abonnees hebben hiermee toegang tot alle artikelen die ooit in de krant zijn verschenen. Dit archief bevat een schat aan informatie en biedt de mogelijkheid om onderzoek te doen naar allerlei onderwerpen.

Samenvattend

De Volkskrant heeft in de afgelopen 100 jaar een rijke geschiedenis opgebouwd. Van een krant die zich richtte op de katholieke arbeidersklasse is De Volkskrant uitgegroeid tot een invloedrijke kwaliteitskrant die een breed publiek bedient. De krant heeft in de afgelopen decennia grote veranderingen doorgemaakt, zoals de progressievere koers na de Tweede Wereldoorlog en de vernieuwingen van de afgelopen jaren.

De Volkskrant heeft zich steeds aangepast aan maatschappelijke ontwikkelingen en het veranderende medialandschap. Door voortdurend te innoveren blijft De Volkskrant aantrekkelijk en relevant.Foto: Wim Ruigrok - de Volkskrant